αμερής

αμερής
ἀμερής, -ές (Α)
1. αυτός που δεν αποτελείται από μέρη ή δεν διαιρείται σε μέρη, αμέριστος, αδιαίρετος
2. αμερόληπτος, ανεπηρέαστος, ειλικρινής
3. το ουδ. ως ουσ. τό ἀμερές
η αμέρεια, το να είναι κάτι αδιαίρετο
τά ἀμερῆ (Λογική)
τα γένη που δεν υποδιαιρούνται, τα «γενικότατα γένη».
[ΕΤΥΜΟΛ. < - στερητ. + -μερὴς < μέρος.
ΠΑΡ. αρχ. ἀμέρεια].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ἀμερής — without parts masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμερῆ — ἀμερής without parts neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἀμερής without parts masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) ἀμερής without parts masc/fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμερέστερον — ἀμερής without parts adverbial comp ἀμερής without parts masc acc comp sg ἀμερής without parts neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμερεστέρων — ἀμερής without parts fem gen comp pl ἀμερής without parts masc/neut gen comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμερεῖ — ἀμερής without parts masc/fem/neut nom/voc/acc dual (attic epic) ἀμερής without parts masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμερεῖς — ἀμερής without parts masc/fem acc pl ἀμερής without parts masc/fem nom/voc pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμερές — ἀμερής without parts masc/fem voc sg ἀμερής without parts neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμερέστατα — ἀμερής without parts adverbial superl ἀμερής without parts neut nom/voc/acc superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμερέστατον — ἀμερής without parts masc acc superl sg ἀμερής without parts neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμερεστάτη — ἀμερής without parts fem nom/voc superl sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”